Opłata naliczana jest za każdy blok nauki tj. 3 pełne godziny (180 min).  W cenie wliczone są nagrody dla uczniów.

Ilość uczniów
w grupie
Cena
za ucznia
Cena za godz.
1   600 zł 200 zł
2 450 zł 150 zł
4 300 zł 100 zł
6 225 zł  75 zł
8

180 zł

 60 zł